نمایش یک نتیجه

چوب پنبه و چوب بالسا

چوب پنبه و چوب بالسا

چوب پنبه و چوب بالسا هر دو در ماکت ساری کاربرد دارند.

چوب پنبه

چوب پنبه از پوست رویی درخت بلوط و تنه آن تولید می گردد.

تولید کننده گان عمده چوب پنبه به ترتیب پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و به مقدار کم در آمریکای شمالی هستند.

80% مصرف چوب پنبه در درب بطری میباشد.

مصرف بعدی چوب پنبه در صنعت ساختمان است که برای عایق صدا و کف پوش صدا گیر مصرف می شود.

در صنعت تبلیغات و ماکت سازی چوپ پنبه به صورت شیت های 60*90 کابرد دارد و از یک میل تا قطر 10 میل موجود می باشد.

در صنعت تبلیغات برای زیر لیوانی داخل جعبه های کادویی کاربرد فراوانی دارد.

تماس بگیرید