نمایش یک نتیجه

چوب پنبه پرتغالی

چوب پنبه پرتغالی آموریم ساخت کشور پرتغال برای کلیه مصارف ذیل مناسب می باشد.

80% مصرف چوب پنبه در درب بطری می باشد.

مصرف بعدی آن در صنعت ساختمان است که برای عایق صدا و کف پوش صدا گیر مصرف می شود.

در صنعت تبلیغات و ماکت سازی، مدل سازی، عایق بندی صدا، دکوراتیو، معماری داخلی به صورت شیت

 60×90 برابر با 4 برگ کاغذ A3و از یک میل تا قطر 10 میل موجود می باشد.

در صنعت تبلیغات برای زیر لیوانی داخل جعبه های کادویی کاربرد فراوانی دارد.

بسته بندی

چوب پنبه پرتغالی آموریم در 6 ضخامت و به صورت

چوب پنبه آموریم یک میل در بسته های 75 برگی،

چوب پنبه دو میل در بسته های 37 برگی،

چوب پنبه سه میل در بسته های 25 برگی،

چوب پنبه چهار میل در بسته های 19 برگی،

چوب پنبه پنج میل در بسته های 20 برگی،

چوب پنبه شش میل در بسته های 13 برگی

عرضه می گردد

تماس بگیرید