نمایش دادن همه 2 نتیجه

کاغذ کالک دیاموند

کاغذ کالک دیاموند در 2 گرماژ (92 گرمی و 112 گرمی)

کاغذ کالک 92 گرمی دیاموند

کاغذ کالک 92 گرمی دیاموند آلمانی در 6 سایز عرضه می گردد.

بسته بندی

کاغذ A4 در بسته بندی 500 برگی

کاغذ A3 در بسته بندی 250 برگی

کاغذ A2 در بسته بندی 250 برگی

کاغذ A1 در بسته بندی 250 برگی

کاغذ A0 در بسته بندی 125 برگی

کاغذ 100 در 70 در بسته بندی 250 برگی

کاغذ کالک 112 گرمی دیاموند

کاغذ کالک دیاموند آلمانی 112 گرمی در 6 سایز عرضه می گردد.

بسته بندی

کاغذ A4 در بسته بندی 500 برگی

کاغذ A3 در بسته بندی 250 برگی

کاغذ A2 در بسته بندی 250 برگی

کاغذ A1 در بسته بندی 250 برگی

کاغذ A0 در بسته بندی 125 برگی

کاغذ 100 در 70 در بسته بندی 250 برگی

خصوصیت كاغذهاي كالك

کاغذ کالک يک طرف آن مات و يک طرف دیگر آن براق بوده که مهم ترين کاغذ برای نقشه کشان است و از آن برای آرشيو کردن مطالب خود استفاده می کنند.

نوعي كاغذ نرم ضد چربي است كه به اندازه كافي نور از آن عبور مي كند و براي كپي برداري و طرح برداشتن مناسب است و نسبت به ميزان انتقال نور، براي نسخه برداري با دستگاه چاپ و تكثير اوزاليد مورد استفاده قرار مي گيرد.

نكته : از خصوصيات اين كاغذ اين است كه اشتباهات ترسيمي مركبي، با كشيدن تيغ، براحتي از روي آن تراشيده مي شود.

گرماژ کاغذ کالک:

انواع اين كاغذها از روي وزن آنها مشخص مي گردند و به كاغذهاي 60.80.100.120 گرمي معروف مي باشند. (اين مقدار وزن مربوط به يك متر مربع كاغذ مي باشد) به طور كلي، هر چه وزن كاغذ بيشتر باشد آن كاغذ ضخيم تر و مقاومتر و سطح آن كاغذ براي كارهاي ترسيمي مناسب تر است.

ابعاد کاغذ کالک:

كاغذهاي استاندارد داراي ابعاد مشخص و ثابتي هستند.

A0 – A1- A2- A3- A4 و ……….

بزرگترين اندازه كاغذهاي نقشه كشي كاغذ A0 مي باشد. ابعاد اين كاغذ همان گونه كه در جدول مشاهده مي شود 84100×1189 مي باشد. مساحت كاغذ A0 بريده نشده برابر يك متر مربع مي باشد. اگر كاغذ A0 را ازجهت طول، تا كنيم به دو كاغذ A1 تبديل مي شود. همين طول كاغذA1 به دو برگ كاغذ A2 و به طور كلي هر كاغذ استاندارد شده بزرگتر كه از طول تا شود، به دو برگ كاغذ استاندارد شده كوچكتر تبديل مي شود.

تفاوت کاغذ کالک با کاغذ پوستی

كاغذ پوستي  كاغذي است سفيد و نسبتاً نازك كه براي كارهاي تمريني و طرحهاي اوليه از آن استفاده مي شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کاغذ کالک دیاموند به سایت شرکت دیاموند آلمان مراجعه نمایید.